Det digitala Årsmötet kunde genomföras i enlighet med reglerna i stadgarna på ett bra sätt. I slutet av februari genomfördes ett möte med korvgrillning på Hökafältet i lag om max åtta personer. Vi ska grilla korv även den 5/3 och så undersöker vi möjligheterna att genomföra veckomöten via webben.