Ytterligare ett viktigt steg har nåtts i Rotary mål END POLIO NOW genom att Afrika befriats från polio.