I slutet av -22 och början av -23 har klubben sålt de nyproducerade almanackorna där behållningen oavkortat går till skolan.
Överskottet från försäljningen plus annonsintäkterna från våra viktiga sponsorer kommer att överlämnas i slutet av april.
 
Se mer info om Ssenyange: https://www.facebook.com/ssenyange.org/