Stipendierna går till elever som visat gott kamratskap och som tagit stora kliv i sin utveckling. Stipendierna är på mellan 500 och 1 000 kronor.

Utöver stipendierna får de uppmärksammade eleverna även ett diplom som ett fysiskt bevis för sina prestationer.


Bilden från juni 2021 visar Laholms Rotaryklubbs Lars Hed och Hans-Erik Hendriksen som flankerar stolta stipendiater på Veingeskolan. Från vänster Liam Hansen, Thomas Steve Nagy, Fatima Idris, Linnea Ljung och Bina Assarsson.