Laholm Hök Rotary klubb
Veckobrev 21 april 2023
President: Lars Erik Hendriksen
Närvarande: 18 medlemmar, 2 gäster samt representanterna för Laholms Ångbåtsförening Karl Klinker, Lars Ingvar Persson och Eivor Persson. 

Presidenten öppnade mötet och hälsade alla välkomna och riktade sig särskilt till representanterna för Ångbåtsföreningen.  
Karl Klinker som hade valt att kalla dagens tema ”Ångbåten – håller den sig flytande?” inledde med att rekapitulera litet om ångbåtens historia. S/S Lagaholm, byggd i Norrköping 1888, har varit en turistattraktion sedan  den kom till Laholm i mitten på 80-talet. År 1999 bildades Laholms Ångbåtsförening och har sedan dess kört ca 240 turer per år och omsatt 300 000 kr tills för några år sedan. Ekonomin har klarats genom frivilliga krafter och sponsrade insatser av hantverkare för båtens underhåll. Dessutom har Laholms kommun bidragit med 50 000 kr årligen. När kommunen ändrade sitt bidragssystem minskades det ekonomiska stödet till 30 000 kr. Båten var samtidigt i behov av upprustning men kommunen ville inte bidra med matriel.
Det slutade med att Laholms kommun fick ta över båten och inhämtade anbud på reparationen som uppgick till 1.8 mkr. Detta var en för hög kostnad enligt kommunen som i det läget ville sälja båten till högstbjudande. Efter en rad olika turer och förvecklingar kring försöket att sälja båten köptes den av en lokal sponsorgrupp som skänkte den till Laholms Ångbåtsförening.
Icke dessto mindre återstod behovet av upprustning med bl.a. byte av delar av bordläggningen. Detta kräver ett hantverkskunnande utöver det vanliga. Det specialinköpta furuvirket måste värmas upp i ånga för att kunna formas och passa i bordläggningen. Nästan allt arbete sker med ideella krafter. Tack vare detta har återställandet kostat ca 250 000 kr jämfört med offerten på 1.8 mkr!
Planen är att båten  åter skall  vara i trafik till sommarsäsongen. Båtens ångmaskin är 140 år gammal och ger en propellerhastighet om 30 varv /min. Varje tur kan ta max 12 passagerare enligt bestämmelserna. 
För att säkra drift och ekonomi säker nu Laholms Ångbåtsförening nya medlemmar och sponsorer. Ett medlemskap kostar 250 kr per år och då ingår en tur med båten.
Presidenten tackade för ett mycket intressant föredrag och lovordade det engagemang som präglat föreningens arbete med att åter få S/S Lagaholm flytande. Dessutom aktualiserade presidenten medlemskap i föreningen och kanske någon form av sponsring.
Björn Alm
Veckobrevskrivare
 
 
Kommande Program
Styrelsemöte
Gröna Hästen, NB
28 apr 2023
11:00 – 12:00
 
Logen Par Bricole och Bellman
Gröna Hästen, NB
28 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Besök av vår AG
05 maj 2023
12:00 – 12:59
 
Klämdag - inget möte!
19 maj 2023
12:00 – 12:59
 
Ssenyange - vi överlämnar årets check!
26 maj 2023
12:00 – 12:59
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile