Rotarymöte 26 aug 2022,  Gröna Hästen
 
President: Hans-Erik Hendriksen
Närvarande egna medlemmar: 10 st
 
Gäster: Peter Glimvall Karlskrona af Chapman RK
 
Elisabeth Strokirk Halmstad Tylösand RK
 
Föredragshållare: Peter Glimvall
 
Ämne : Guvernörens information.
 
Presidenten hälsade välkommen till våra gäster från Distriktsledningen och till en fåskalig skara egna medlemmar.
 
Guvernören inledde med att detta var hans första klubbesök som guvernör. Han är född i Halmstad och kom till Karlskrona marinbas 1965. Han är nu sambansofficer i pension  med viss tjänstgöring. Han har varit ordf. i Karlskrona fullmäktige-
 
I distriktets organisation har han stöd av 5 vice guvernörer och en stab (där Annika ingår med ansvar för mångfald pch integration mm )
 
Den övergripande verksamhetsplanen innefattar godbitar som: RYLA i Ljungby-- Distriktskonferans på Ronneby Brunn--World Polio day i Malmö.
 
Vi har nu den första kvinnliga världspresidenten
Jennifer Jones-- kanadensare.  Valspråk: "Föreställ dig möjligheterna till förändring, som Rotarianer kan åstadkomma " Rotary måste anpassa sig och ta till nya verktyg.
 
Strastegisk Plan med Visioner-Prioriteringar
-Mål - Medel/Metoder.  Guvernörens föredragning visade att Rotary enigt håller fast vid sina grundläggande ideér och inriktning- trots att vi är i ett läge med ständigt minskande anslutning och att vi ibland möter en skeptisk omvärld. Det känns skönt att veta att Rotary har en ledning som vågar stå upp för våra idéal ien turbulent tid.. och våga tro på en framtid för Rotary, som det är i dag.
 
Guvernörens ideér om verksamheten:
Organisera kommeteér o arbetsgrupper-Engagera er i projekt,lokalt o globalt. Ge bidrag till TRF:s fonder. - Delta i ungdomdsutbyte 
-Delta i RFE-utbyte- Värdera era klubbaktiviteter
-Delta i Distriktskonferensen. - Befordra en öppen inkluderande atmosfär.
Klubbkontakt löpande: Alla är välkomna att ta kontakt med guvernören.
 
Han rekommenderar starkt Distriktskomferensen, som blir 21-23 okt på Ronneby Brunn. Buss planeras från Halland.
 
Ny distriktsindelning gäller frän nästa Rotaryår, 
vårt nya distrikt blir 2393.
 
Ref. hade hoppats kunna bifoga några av de bilder Guvernören visade, men de har inte kommit. Ev. kan de sändas ut senare.
 
Ref. Werner Magnusson
 
 
Kommande program:
 
2 sept.   11:30-12:45
Besök nr 1 av politiker
inför valet.
 
9 sept.  11:30-12:45
Besök nr 2 av politiker
inför valet.
 
ClubRunner Mobile