Veckobrev 22-11-04 från klubbmötet å Gröna Hästen.
 
President: Hans Erik Hendriksen
Närvarande: 13 medlemmar,
Gäster: Dagens föredragshållare Björn Levin ,Halmstad, Elisabeth Jörgensen Eksjö Gamlas stan RK
 
Presidenten hälsar välkommen och orienterar litet om kommande program och till vilka föranmälan är angelägna. Därefter hälsar han dagens föredragshållare och militärhistoriken Björn Levin välkommen.
 
Björn inleder dagens ämne som är  Karl X Gustavs första danska krig, som varade från juni 1657 till februari 1658, dvs. 9 månader. Mycket av historieskrivning har fokuserats på kungens krig i Polen vid en här tiden samt tåget över isen över Stora Bält. Icke desto mindre hände det betydelsefulla militära aktiviteter i vårt närområde. Det kan tilläggas att de gränser som Sverige har idag i allt väsentligt är ett resultat av de militära skeendena vid denna tid om vi bortser från Finland som avträddes 1809.
 
Sedan freden i Brömsebro  1645 hade Sverige fått Halland på 30 år. Karl X Gustav var fullt upptagen av kriget i Polen då den danske kungen Fredrik III förklarade Sverige krig. Syftet var att få tillbaka tullrättigheterna i Öresund samt att återta den ”svenska västkusten”. Krigsförklaringen överlämnades till kommendanten på Halmstad slott som i sin tur fick vidarebefordra den till Stockholm där riksdrotsen Per Brahe d.y. snabbt sammankallade en militär styrka i Markaryd. Inom en kort tid utkämpades tre slag i våra trakter, Engelholm, dvs. nuvarande Ängelholm, Genevad och Kattarp.
 
Slaget vid Engelholm utkämpades på ömse sidor om Röde Å. Innan danskarna försökte göra en omfattning hade svenskarna  i skydd av mörkret dragit sig tillbaka till Halmstad. Där inväntades förstärkning så att man i första hand skulle kunna ta tillbaka Lagaholms fästning. Det kan tilläggas att Laholmsborna var välvilligt inställda till danskarna  och bistod dem på olika sätt.
 Med en förstärkt militär styrka mötte Per Brahe danskarna vid vattenderaget i Genevad. Numerären var ca 7000 man på var sida. Men terrängen tvingade trupperna att avge eld på maxavstånd vilket gav dålig träffsäkerhet men begränsade antalet dödade. Svenskarna lyckade driva danskarna bakåt och de drog sig ner till Lagaholm.
 
Björn Levin fortsätter nästa fredag med händelseutvecklingen.
 
Presidenten tackar  för ett mycket intressant föredrag och hälsar alla medlemmar välkomna till att lyssna på fortsättningen .
 
Dag som ovan
 
 
Björn Alm
 
Kommande Program
Karl X Gustavs första danska krig, del 2
Gröma Hästen NB
11 nov 2022
12:00 – 12:59
 
Gåsamiddag
11 nov 2022 18:30
 
Jag gick gröna bandet - 145 mil i fjällen!
Gröna Hästen NB
18 nov 2022
12:00 – 12:59
 
Årsmöte
Gröna Hästen
25 nov 2022
12:00 – 12:59
 
Öl o smörgås hos Ulf - anmälan krävs!
Hos Ulf
01 dec 2022
 
Inget möte
02 dec 2022
 
Vår nya bokhandlare kommer!
09 dec 2022
12:00 – 13:00
 
Julavslutning - obs anmälan
Skummeslövs kyrka
16 dec 2022
12:00 – 12:59
 
Inget möte
23 dec 2022
 
Inget möte
30 dec 2022
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile