Klubbmöte fredag 24. mars
 
 
President: Hans Erik Hendriksen
 
Antall medlemmar 12, gjester 4
 
Foredragsholder : Øversteløjtnant Roger Åhlfelt, Luftvärnets Stridsskola, Halmstad
 
 
 
Åhlfeldt gjennomgikk luftvernets historie i Sverige, fra de første luftfartøyer på slutten av 1800-tallet til nåtidens robotsystem Patriot. Han understreket luftvernets defensive karakter som skydd av sivilbefolkningen og samfunnets infrastruktur.
Luftvernet hadde sin største omfatning under og rett etter andre verdenskrig med mange enheter. Datidens luftvern var utrustet med kanoner. Med utviklingen av jetplan og raketter som de tyske V1 og V2 var kanonene utilstrekkelige. Luftvernet ble derfor utrustet med raketter som på 1950-tallet ble kjøpt fra USA, mens Sverige fra 1970-tallet utviklet systemet Robot 70.
Utviklingen av ballistiske våpen som krysningsroboter og raketter med overlydshastighet satte luftvern et på nye prøver.
 
Men etter den kalde krigens slutt 1990 ble store deler av luftvernet nedrustet.
Den russiske aggresjonen mot Georgia og andre stater var en hard oppvåkning for Sverige og en oppgradering av luft vernet startet, bl annet med utstasjonering på Gotland med det svenskutviklede systemet Bamse. .
En viktig investering er det amerikanske systemet Patriot, som er «avansert och jättedyrt».
 
Luftvernbataljonene i Halmstad under LV6 har nå Patriot under innfasing. Bruken av Patriot forutsetter utbildning av mannskapene, dette gjøres i USA. Krigen i Ukraina stiller luftvernet foran nye utfordringer. Åhlfelt uttrykte sin tro på at medlemskap i NATO vil styrke luftvernet og den svenske sikkerheten. På sikt vil svensk luftvern  integreres i  NATOs systemer.
 
Presidenten takke for en interessant presentasjon fra en sympatisk skolchef.
 
Skriver: Hans Erik/svorsk
 
 
 
Kommande Program
Styrelsemöte
Gröna Hästen, NB
03 mar 2023
11:00 – 12:00
 
Estlandssvenskarna - en glömd folkgrupp
Gröna Hästen, NB
03 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Antisemitismens historia
Gröna Hästen, NB
10 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Besök på Vilgots surdegsbageri
Vilgots i Våxtorp
17 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Besök på Nilsson Special Vehicles
Nilsson Special Vehicles
24 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Mitt liv med Parkinson
Gröna Hästen, NB
31 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Långfredag - inget möte!
07 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile