Veckobrev 29 april 2022.
 
Plats: Laholms Sparbank
President: Lars Hed
Närvarande 10 Rotarianer samt Dennis Davidsson.

Presidenten Lars Hed hälsade 10 medlemmar välkomna till dagens möte på Laholms Sparbank . Han riktade sig därvid särskilt till dagens värd och tillika fördragshållare Lars-Göran Persson och dennes efterträdare Dennis Davidsson som presenterade sig. 

 

Lars-Göran berättade om Sparbankernas historia och deras roll i samhället. Rötterna finns i 1700-talet och den politiska frigörelsen i många länder. Man eftersträvade även en ekonomisk frigörelse och därvid försöka motverka fattigdom.

 

Första sparbanken i Sverige öppnade i Göteborg 1820 därefter ökade antalet sparbanker kraftigt för att 100 år senare vara uppe i ca 400. Laholms Sparbank bildades 1857 och hade i nästan 40 år endast öppet en dag i veckan. Grundprincipen var att banken skulle vara folkbildande, lokalt finansierad, sakna vinstintresse samt ha en demokratisk uppbyggnad. 

 

Som ett led i folkbildningen gavs 1926 tidningen ”Lyckoslanten” ut. Många minns den lilla sedelärande serien om den präktiga Spara och hennes motsats Slösa. 

 

I samband med att penningpolitiken ändrades i slutet av 1900-talet valde många sparbanker att gå upp i större enheter varav den största är Swedbank. Laholms Sparbank har likhet med ca 60 andra banker valt att vara fristående. Fördelen har varit att man kunnat stödja lokalsamhället på många sätt. Inte minst under pandemin har föreningslivet fått bidrag så att verksamheterna kunnat fortsätta.

 

Exempel på insatser i närtid är att man bjudit 1100 elever i grundskolan på cirkusföreställning, kunnat skapa en multisportarena, initierat skridskoinsamling till skolan och stöttar majblommeförsäljningen. Dessutom träffar man niondeklassare varje år och informerar om ekonomi.

 

Presidenten tackade för ett mycket intressant föredrag och refererade till ett flertal av de insatser som Laholms Sparbank medverkat i. 

 

Nästa möte den 6:e maj kommer att bli i samma lokal och då gästas vi av fotografen Dick Nilsson från Veinge.

 

Vid pennan 

Björn Alm

 

Kommande program
Fantastiska bilder från Madagaskar
06 maj 2022
12:15 – 13:30
 
Besök på Lagab - obs anmälan obligatorisk
02 jun 2022
17:00 – 18:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile