Rotayrymöte 2023-04-14
 
Närvarande medlemmar: 10
Gästande Rotaryaner:  Rolf Strid Markaryds RK
Övriga gäster: 2
President. Hans Erik Hendriksen
Presidenten hälsade gäster och medlemmar välkommen och meddelade att klubben sponsrat en ambulans med sjukvårdsutrustning som skall levereras till Ukraina.
 
Därefter överlämnade han ordet till dagens föredragshållare, Elisabeth Jörgensen.
Dagens ämne ” Trädgårdar i historiska sammanhang ” med inriktning på ett Hallandskt perspektiv.
Elisabeth ger en historisk tillbakablick om hur de olika trädgårdarna har utvecklats från att från tidig
Stenålder, järnålder och bronsålder huvudsakligen utgjorts av jordbruk med enklare sädesslag.
Under medeltiden, från ca år 1000, utvecklades trädgårdarna tack vare tillkomsten av kloster, slott och herresäten med trädgårdar med örter, rotfrukter, bärbuskar och fruktträd.
Ås kloster, beläget i norra Halland, som lydde under Cistercienserorden, med moderkloster i Sorö i Danmark, har haft stor betydelse för utvecklingen av trädgårdar både i Halland och Sverige.  Man hade i sina trädgårdar här Humle, bärande träd, örter och, grönsaker och utvecklade även jordbruksredskap och odlingsmetoder. Klostret var verksamt från 1194 till 1590-talet.
Då bönderna oftast hade sina åkrar och betesfält omkring byn på allmänningar skapades fägator och brynodling.
Dagens trädgårdar har sin början först under modern tid, sent 1800-tal och fram till nu.
I Ysby, Vippentorpet, finns exempel på hur man odlade i mullbänk (en upphöjd odlingsbänk utefter husgrunden) olika örter och fick genom mullbänken även stopp på drag i grunden.
På Vallens säter har Dahlior odlats från sent 1700-tal och användes även som medicinalväxt.
Ursprunget är från Mexiko och hittade till Europa genom upptäcktsresande. Som kuriosa kan nämnas att Hovjägmästare Otto Burenskjöld levererade1804 dahliafröer till Köpenhamns Universitet.
Ämnet är väldigt sort och presidenten tackade Elisabeth för ett intressant föredrag och hälsade henne välkommen åter då det finns betydligt mer som kan vara intressant att veta om våra trädgårdar.
Presidenten avslutade därmed mötet.
 
Vid pennan
Charles Bengtsson
Kommande Program
Ångbåten - håller den sig flytande?
Gröna Hästen, NB
21 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Logen Par Bricole och Bellman
Gröna Hästen, NB
28 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile