VECKOMÖTE 2022-03-11
 
Plats: Gröna Hästen
President: Lars Hed
Föredragshållare: Reino Jacobsson, Laholms Kommun
Antal medlemmar: 11
Presidenten hälsade välkommen och bjöd därefter in för Lunch. 
 
Efter Lunchens intagande meddelade Presidenten att den 8 april blir sista mötet på Gröna Hästen på ca 3 månader p.g.a lokalerna skall renoveras. 
 
Därefter fick vår föredragshållare Reino Jacobsson ordet för att tala under temat:

Landsbygdsutveckling i Laholm
 
 
 
Reino har nu cirkulerat runt i Kommunens organisation ett antal år sedan han kom hit som Turistchef. Nu innehar han positionen som Landsbygdsutvecklare. Han lyder som sådan under Näringslivsenheten.
 
Landsbygderna i Laholms kommun omfattar allt utom Laholms tätort.
 
Fokus ligger på att vara kontakt in i Kommunen, föra invånardialog, hålla Byalagsträffar och Byalagsråd.
 
Han utgår från varje bygds förutsättningar för att underlätta och stötta företagande m.fl. 
För att kunna fatta snabbare beslut budgeteras årligen 800.000.- för lokala åtgärder såsom grillplatser, utegym m.m.
 
Det finns idag 17 aktiva byalag som Reino försöker träffa vart annat år för diskussion och beslut.
 
Kommunen påverkas utifrån genom:
Kontakt med politiker
Forum och olika föreningar
Brukarundersökningar
Företagsträffar
Byalagsträffar 
 
Varje landsbygd (lokalområde) inbjuds till dialog och enkäter. Enkätinbjudan går ut som vykort till resp. familj i området. Svar via nätet. Härigenom får man reda på vad invånarna tycker är bra resp. dåligt. Önskemål för ungdomar. Förslag till kommunen. Dessa svar ligger sedan som grund vid de kommande Byalagsmötena.
 
Härefter fördes en diskussion om diverse lokala företeelser. 
 
Reinos slutsats var att det går bra för Laholm.
 
President Hed tackade därefter för föredraget och överlämnade var kalender som tack.
 
 
 
Kommande program
Benjamin Edman håller föredrag om exotiskt kaffe
18 mar 2022
12:15 – 13:30
 
Laholms Tidnings nya ägare besöker oss
25 mar 2022
12:15 – 13:30
 
Besök hos Rejmes Laholm - obs anmälan
31 mar 2022
17:30 – 19:00
 
Besök på Diab - obs anmälan obligatorisk (max 20).
21 apr 2022
11:00 – 13:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile