Veckobrev 2023-05-26

Närvarande medlemmar: 10 st
Gästande Rotaryaner:  Åke Wenrup Lessebo-Hovmantorp
Övriga gäster: 6
President. Hans Erik Hendriksen
 
Presidenten hälsade gäster och medlemmar välkommen.
Meddelade att klubben lämnat Diplomen för Stipendierna till skoleleverna för tryckning som skall utdelas på skolavslutningarna. Behövs ytterligare någon som kan hjälpa till med utdelningar så att alla skolor kan klaras. Kontakta Hans Erik.
Därefter lämnade presidenten över ordet till Björn Brorsson, som meddelade att årets försäljning av kalendrar till förmån för SSenyangskolan inbringat 160.500 kr och traditionsenligt överlämnades därefter en check på denna summa till Linus och Matilda Nilsson.
Matilda och Linus tackade för denna gåva som är en av de största enskilda donationerna till 
skolan.
 
 
Därefter lämnade de en redogörelse för verksamheten och nytt är att man inte skickar en klumpsumma till skolan utan att betalningar till leverantörer numer sker av Matilda från Sverige. Skolan är i ständigt behov av underhåll då ca 300 elever bor på skolan, och det gäller både lokaler och inventarier. Många målningsarbeten har utförts. Oftast sker det när de själva varit på plats och sett behoven. Kan nämnas att men lagt nytt tak på lärarrummet
På skolan har man klasserna 1 – 7 men det finns även en avdelning för yngre elever 3 – 5 år som har en relation till någon elev.
Rotaryklubben Lessebo- Hovmantorp har även sponsrat skolan med en skolbuss.
Skolan har även elever på ”secundary school” som sponsras och som utbildar sig till sjuksköterskor, lärare, bilmekaniker osv.
Presidenten tackade för den fina presentationen av Linus och Matilda och önskade dem fortsatt framgång med sitt engagemang för SSenyangskolan.
Därefter lämnades ordet över till Åke Wenrup, Lessebo-Hovmantorp RK.
Då Jan Nygren, som avled under 2022, varit initiativtagare till utdelningar av elevstipendierna i vår klubb, framförde Åke, att Jan, vars moderklubb var Lessebo-Hovmantorp RK, även initierat Stipendierna där, och att de numer kommer att överlämnas som ”Till minne av Jan Nygren”.
Därefter avslutade presidenten mötet och påminde om nästa möte som är på LBC Ängstorp och att deltagande måste anmälas senast dem 30:e Maj.
Presidenten avslutade därmed mötet.
 
Vid pennan
Charles Bengtsson
Kommande Program
Besök på LBC Ängstorp - föranmälan!
LBC Industrigatan Laholm
02 jun 2023
12:00 – 12:59
 
Studiebesök Statkraft
09 jun 2023
12:00 – 12:59
 
Midsommarafton - inget möte!
23 jun 2023
12:00 – 12:59
 
Inget möte
30 jun 2023
12:00 – 12:59
 
Presidentskifte
Avgörs senare
01 jul 2023
12:00 – 12:59
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile