Veckomöte 2022-09-02 Politk: MED, MP samt KD
   President Hans Erik Hendriksen
   Egna medlemmar 9 st
   Gäster: Mikael Kalin, Margareta Lindgren, Lars Gustavsson
 

President Hans Erik Hendriksen hälsade alla välkomna till dagens möte som erbjöd tre politiska partier att tala om skola, trygghet och välfärd. Tiden begränsades till 5 min för varje deltagare att presentera sitt partis idéer om dessa ämnen. Lotten gav följande ordning. MP,MED,KD.

Margareta Lindgren MP: Det behövs hållbar utvecklig både ekologiskt, socialt  såväl för skolan som för tryggheten i vårt samhälle i övrigt. Viktigt att bygga för äldreboende där människor bor.

Miklael Kalin MED: Laholms kommun behöver en omstart. Skolan skall styras av en nämnd, idag för mycket snack och lite verkstad. Tryggheten skall uppnås med mera vuxna på stan samt att polis, soc. och skola bör samarbetar. Bättre planering för äldreboende.

Lars Gustavsson KD: Dåliga byggnader och dålig styrning är orsak till problem på Lagaholmskolan. Bättre elevhälsa och att motverka psykisk ohälsa. För bättre trygghet föreslår Lars mera kameraövervakning samt mer närvaro an polis, även på landsbygden. Långsiktig planering för att uppnå bättre äldreomsorg.

Därefter var ordet fritt och frågor besvarades.

Vi pennan

Björn Brorsson

Kommande program
 
Liberalerna, Centern o
Socialdemokraterna
besöker oss
09 sept 2022
11:30-12:15 
Liberalerna, Centern o Socialdemokrat besöker oss
09 sep 2022
11:30 – 12:15
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile