Rotarys veckomöte 2022-08-12
     President: Hans Erik Hendriksen
     Plats: Gröna Hästen
     Föredragare: Christian Mellbris
     Antal gäster: 6
     Antal Rotaryaner: 10
Efter sommaruppehållet möttes vi för Rotaryårets första möte i Gröna Hästens nyrenoverade lokaler.
 
Presidenten hälsade alla välkomna och speciellt våra 6 gäster.
 
Presidenten lät meddela att från och med nästa möte börjar vi kl 11:30 med lunch kl 12:15.
 
Härefter fick gymnasielärare Christian Mellbris ordet för att hålla föredrag om 
 
Ölet och Staden
 
Ursprungligen skulle föredraget handlat om Öl och dess städer men slutligen blev det ett mycket intressant föredrag om Guinnes och Dublin.
 
 
Christian berättade inspirerat om Arthur Guinnes som 1759 började brygga Öl. Hur han hyrde marken vid St James Gate för en hyra på 45 pund med avtalsperiod på 9000 år. Hyran är således lika hög fortfarande.
 
Arthur var orolig för att arbetarna var försupna på Gin och ville erbjuda något bättre än vatten.
Arbetarna förbjöds starksprit på arbetstid men bjöds gärna på Öl.
 
Arthur Guinnes II vidareutvecklade bryggeriet och marknaden ökade. England blev största marknad sedan Nigeria och Irland som 3:e land.
Bl.a introducerades West Indian Porter som är samma recept än idag.
 
1815 förklarades en soldat ha tillfrisknat genom att bara dricka Guinnes. Drycken ansågs vara Good for You. Havande kvinnor rekommenderades 2 pint per dag..
Ivalid Stout gjordes extra stark (8%) för sängliggande patienter. Ända fram till 1970-talet levererades Guinnes till irländska sjukhus.
 
1820 gjordes receptet till Guinnes Stout.
1830 var Guinnes Irlands största bryggeri.
 
Sir Benjamin Lee Guinnes adlades. Denne restaurerade St Patricks kyrka med egna medel.
Han tog även fram företagets logga i form av en harpa. Staten ville sedan använda harpan som statsvapen men vägrades varvid de istället spegelvände harpan som numera är Irlands nationalsymbol.
 
Anställda vid Guinnes hade fina villkor bl.a 10-20 % högre lön, gratis sjukvård, Pension, Änkepension och gratis skolmat till barnen.
 
För att minska drickandet på bryggeriet sattes gränsen till max 2 pints/dag samt att de skule tas vid samma kran vilket resulterade i att tjänstemän och arbetare möttes vid pumpen.
 
Christian nämnde mycket mer i sitt föredrag som ni som inte deltog missade.
 
Christian tackades med en varm applåd, en almanacka och en stjärna i himlen.
 
Vid pennan
 
Sigge Kjellberg
 
 
 
 
Kommande program
Christian Mellbris kåserar om öl
12 aug 2022
12:00 – 13:00
 
Styrelsemöte med guvernörsbesök
26 aug 2022
10:30 – 11:30
 
Guvernörsbesök
26 aug 2022 11:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile