Veckobrev 2023-02-17
Plats: Zaffs Bistro, Laholm
Antal närvarande: 23, varav 3 gäster
 
President: Hans Erik Hendriksen
 
Dagens föredragshållare: Linus Hartley-Lundberg
 
Linus berättade om sitt arbete med att söka information om hur utbredda nazistsympatierna var i Laholmstrakten under 1930- och 1940 talet. Arbetet ledde fram till en bok med titeln ”Nazismen, motståndet och lokalpressen i Laholm med omnejd 1933-1945.
Idén till boken fick Linus när han läste borgmästare Axel Malmquists resebrev från 1934 som publicerades i LT. Det tog fyra år att skriva boken som handlar om ett tidigare oskrivet kapitel i Laholms kommuns historia.
I Laholm fanns Lindholmarna (NSAP), Furugårdarna (SNSP), Nationalsocialistiska blocket (NSB) och Sveriges Nationella Förbund (SNF), men samtliga hade få medlemmar. Det blev fiasko för samtliga dessa i valen -34, -36 och -38med få röster. SNF fick ändå vardera ett mandat i Laholms stad, Ränneslöv och Skummeslöv i valet -38.
Intresset för nazismen faller snabbt under 1938 bland annat på grund av Kristallnatten och sedan bryter kriget ut vilket ytterligare minskar sympatierna.
Linus konstaterar att allmänheten visste en hel del om nazisternas förehavanden då både HP och LT rapporterade om koncentrationslägren, Nürnberglagarna, utrensningar, våld, bokbål och kristallnatten.
Lokalt var HP öppet kritiska mot nazisterna medan LT inledningsvis intog en pronazistisk inställning. På riksnivå var bland annat DN, LO och kända författare som Pär Lagerqvist och Selma Lagerlöf med flera kritiska till nazisterna.
Linus avtackades av vår president med en Ssenyangekalender och ett utdrag ur presidentens egen avhandling om nazismen i Trysil och Elverum i Norge under kriget.
Vid pennan
Lars-Göran Persson
 
 
 
Kommande Program
Styrelsemöte
Gröna Hästen, NB
03 mar 2023
11:00 – 12:00
 
Estlandssvenskarna - en glömd folkgrupp
Gröna Hästen, NB
03 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Antisemitismens historia
Gröna Hästen, NB
10 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Besök på Vilgots surdegsbageri
Vilgots i Våxtorp
17 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Besök på Nilsson Special Vehicles
Nilsson Special Vehicles
24 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Mitt liv med Parkinson
Gröna Hästen, NB
31 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Långfredag - inget möte!
07 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile