Rotarys veckomöte 2022-09-23
President: Hans-Erik Hendriksen
Plats: Gröna Hästen
Föredragshållare: Christina L. Nordin
Gäster: Eva Mårtensson, Anna Hed.
Antal Rotaryaner: 11
 
 
Presidenten hälsade alla välkomna och spec. till dagens föredragshållare, som tidigare var medlem i klubben, samt till övriga gäster.
Samt, att nästa möte avhandlar Klubbsamråd.
 
Dagens föredrag om kokbokens historia  
Forskningen har visat, att redan Romarna visat intresse för matkultur och, att även andra kulturer i olika länder visat intresse i ämnet.
Den första kända kokboken kom redan i mitten på 1500-talet, men den i dag mest kända i Sverige är Kajsa Vargs, som utgavs 1790.
Hon kom även in på dom olika förutsätt-ningarna för matlagning, som spisar, kärl, kastruller osv.
Sitt sätt att presentera ämnet gjorde nog att det "vattnades" i gommen i hur mycket gott man framställer med hjälp av en kokbok, eller annan litteratur i ämnet.
 
Vid pennan
 
Sten
Kommande Program
Styrelsemöte
Gröna Hästen
30 sep 2022
11:00 – 11:59
 
Klubbsamråd
Gröna Hästen
30 sep 2022
12:00 – 12:59
 
Fågelholkar - en hel vetenskap!
Gröna Hästen
07 okt 2022
12:00 – 13:00
 
En advokats vardag
14 okt 2022
12:00 – 12:59
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile