Veckomöte 10 oktober 2023 på Gröna Hästen.
Närvarande: 13 medlemmar och 3 gäster
President: Hans Erik Hendriksen
Föredragshållare: Lars Andersson
Dagens ämne: Antisemitismens historia
Under de stipulerade 30 minutrarna gav Lars oss en inblick i förföljelsen av judar under 2000 år som kan benämnas "Det eviga hatet".
Judarna har anklagats av andra religiösa grupper för att pinat och avrättat Jesus och 600 år innan någon jude fanns i Sverige fanns det en negativ inställning till judar i Sverige.
1782 kom de första judarna till Sverige "för att sätta fart på handel mm" men de fick enbart bosätta sig i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Karlskrona. Redan då protesterade kyrka och svenska handelsmän mot detta.
De flesta grupperna i samhället hade rättigheter & skyldigheter medan för judar gällde enbart skyldigheter i olika former.
1838 togs flertalet av begränsningarna bort vilket skapade stora protester. Tidningar med antisemitisk inställning skrev ärekränkande artiklar om enskilda judar och när tidningarna blev ställda inför rätta upprepades anklagelserna - vilket än en gång gav en bra lösnummerförsäljning.
1860 fick judarna fri rörlighet i Sverige vilket fick detaljhandlarnas och gårdfarihandlarnas föreningar att högjutt protestera.
Under 1900-talet fram till efter andra världskriget fortsatte många kampanjer att på olika sätt elda på antisemitismen. I Sverige hälsades judar utan diverse regler och förbehåll tillträde först  1942.
Det som skiljer antisemitismen från andra  konspirationsteorier är att antisemitismen erbjuder en total världsförklaring. Både kapitalismen, socialismen och kommunismen  anses vara judarnas verk.
Dessvärre kan vi även nu 2023 konstatera att antisemitismen inte på något sätt har försvunnit utan finns i olika former i Sverige och runt om i världen. DET EVIGA HATET lever alltså.
Ett väldigt intressant föredrag som det var synd att inte fler klubbmedlemmar hade möjlighet att lyssna till!
 
Kommande Program
Besök på Vilgots surdegsbageri
Vilgots i Våxtorp
17 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Besök på Nilsson Special Vehicles
Nilsson Special Vehicles
24 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Mitt liv med Parkinson
Gröna Hästen, NB
31 mar 2023
12:00 – 12:59
 
Långfredag - inget möte!
07 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Trädgårdar i historiska sammanhang
Gröna Hästen, NB
14 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile