Veckomöte 6 Juni 2022
 
     Plats: Laholms Sparbank
     President: Hans Erik Hendriksen
     Föredragshållare: Prof. Emeritus per Ahlberg
     Närvaro: 10 Rotarianer + 3 gäster

Laholm Höök RK      Föredrag den 10 juni   2022

 

Den moderna människans kolonisation av världen 

Föredragare :  Knäreds sonen Prof.emeritus PerAhlberg fr Univ. i Lund

 

De första homoiderna utvecklades för för ca 4 milj år sedan. Det som skilde människan från aporna var att vi gick upprätta på två ben. ”Big Bang” f 11-14 miljarder, jorden ”bildas, år sedan.

 

Spår av den första heminoiden”människan” är från 3.6 milj. år sedan. De äldsta fyndplatser hittade vi i östra Afrika, Tanzania/Ethiopien där  Paul Lakey år 1930 hittade kranier och fotspår från den första människan  som kallades ”Lucy”. Därifrån utvecklas två olika ”släkt” grenar för 6  miljoner år sedan, den Asiatiska och Afrikanska 

I Europa hittades ett kranie I Neandertal, Tyskland. Den är daterad till 300.000 år sedan. Neandertalarna, skapta för kyla, dör ut f ca 30.000 år sedan. 

Den stora förändringen är att skallens volym ökar men inte kroppens. Forskningen sker på fossila kvarlevor ex ben, tänder, boplatser, redskap, fiskben och konst. 

Utvandring från Afrika börjar för 60-50.000 år sedan. Den sker mestadels i nordöstlig riktning mot Sinai och Mellersta Östern. Många fyndplatser funna i Israel , Amud - Kebara - Tabun. I Skhul hittades 10 skelett fr 80-120.000 talet. De olika släktena utvecklade olika egenskaper beroende på klimat och tillgång till föda. 

De sju stora tektoniska plattorna låg närmare varandra och havsnivån var ca 100 m lägre. Därmed kunde människan enklare breda ut sig mellan de olika kontinenterna per båt eller till fots.  

Nordamerika och vidare söderut till Sydamerika befolkades från Asien, Australien över Sydost Asien. Där människan drar fram förändras faunan ex. Australiens megafauna. Jakten utvecklas, spjutspetsfynd med ”skriftrännor” visar på det. 

Dinosarierna dör ut för ca 65 milj. år sedan och de stora däggdjuren tar över.   WHAT IS NEXT ?

Ett mycket intressant föredrag som visar människan utveckling under 4 miljoner år. 

 

Vid pennan ,  Peter Aspeheim 

Kommande program
Presidentskifte med utfärd (medlemmar m partner) ANMÄLAN KRÄVS
17 jun 2022
17:00 – 22:00
 
Sommaruppehåll - inget möte på Midsommarafton
24 jun 2022
12:15 – 13:30
 
Sommaruppehåll - inget möte
01 jul 2022
12:15 – 13:30
 
Sommaruppehåll - inget möte
08 jul 2022
12:15 – 13:30
 
Sommaruppehåll - inget möte
15 jul 2022
12:15 – 13:30
 
Sommaruppehåll - inget möte
22 jul 2022
12:15 – 13:30
 
Sommaruppehåll - inget möte
29 jul 2022
12:15 – 13:30
 
Sommaruppehåll - inget möte
05 aug 2022
12:15 – 13:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile