Klubbmöte 31 mars 2023, på Gröna Hästen

President: Hans Erik Hendriksen

Närvarande: Totalt 21, därarav 9 gäster och föredragshållare 

 

Dagens föredragshållare: Anders Stålhammar.

Dagens ämne: Mitt liv med Parkinson

 

 

Prick 12.00 höjde vår president rösten och öppnade klubbmötet. Samtliga närvarande hälsades varmt välkomna och våra gäster lästes upp.

Eva Mårtensson inledde och presenterade dagens ämne, som ligger henne nära, då Arne sedan ett par år sedan blev diagnostiserad med Parkinsons. En sjukdom som även drabbar anhöriga. Innan ordet gick över till vår föredragshållare ville Eva framföra sin tacksamhet till, och göra oss uppmärksamma på, Anhörigcentrum i Laholm som bl.a. håller regelbundna träffar där anhöriga till sjuka kan få kunnskap, stöd och möjlighet att dela erfarenheter. 

Anders Stålhammar blev konstaterad med sjukdomen Parkinson 2016. Hans besvär var inte tydliga för oss på mötet, men han sa att utan sitt L-dopa på morgonen kommer han knappt upp ur sängen. Parkinson är inte en dödlig sjukdom, men man får en tusan till tankeställare och blir mån om att ta vara på livet.

ANDERS STÅLHAMMAR

Anders sjukdom utvecklades långsamt. Först små symtom som avfärdades som tillfälligheter och vidare med små darrningar. Naprapat och akupunktur hjälpte naturligtvis inte. En första enkel test indikerade på Parkinson. Därefter ytterligare tester och läkare som gav förhållningsorder om att ta det försiktig, något som Anders inte ville förhålla sig till. Fysisk träning och aktivitet är av mycket bra och kan fördröja sjukdomsutvecklingen. Så ut och träna!

Den sociala delen av träning och aktivitet är också av godo. Anders uppmanar att inte hymla med sin sjukdom. Stå upp för det! 

 

Det finns massor av olika Parkinsonliknande neurologiska sjukdomar och Anders menar att det finns ett stort informationsbehov. Det är inte lätt för drabbade och anhöriga att hitta rätt information i Googlevälden. Anders Stålhammar har därför skapat en Pod med hittills 60 avsnitt och 110,000 lyssnare, som utvecklas vidare. Kan kontaktas på anders@parkinsonpoden.se och www.parkinsonpoden.se. En ny websida är på gång för att komplettera nätet med ”sann” information. Där man skall man även kunna ställa frågor och få snabba svar.

 

Forskningen går framåt med bl.a. försök med stamceller som sprutas in i hjärnan för att återupprätta dopaminnivåerna. Utveckling av effektivare mediciner/tabletter utvecklas, liksom pumpar och kanyler för att hålla jämn dopaminnivå. DBS, elektroder som förs in i hjärnan kan ta bort skakningar, stelhet, smärta och trötthet.

Fördelningen mellan könen är ungefär lika. Det är inte vetenskapligt påvisat att sjukdomen är ärftlig.

 

Anders tackade för att han fick besöka vår klubb och avtackades av vår president med små gåvor och oss andra med en varm applåd.

 

Vid pennan denna gång Claes Söderberg

Kommande Program
Långfredag - inget möte!
07 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Trädgårdar i historiska sammanhang
Gröna Hästen, NB
14 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Logen Par Bricole och Bellman
Gröna Hästen, NB
28 apr 2023
12:00 – 12:59
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile