26
aug
2022
Laholm-Hök

Sweden

Obs att mötet börjar kl 11.30

Peter Glimvall besöker klubben.

Lunch avätes efter mötet.