18
dec
2020
Laholm-Hök

Sweden

Årsmötet genomförs digitalt via GTM.
 

Handlingar hörande till mötet har distribuerats av presidenten med e-post  den 17/11.
Anmälan till att delta ska ske till Lennart Caster sl_caster@hotmail.com eller kontakta honom via telefon senast söndag 13/12.
Kan du inte delta så är det viktigt att du ger en fullmakt - anvisning om hur är beskrivet i utskicket.