09
apr
2021
Laholm-Hök
Gröna Hästen

Sweden

Test av webmöte via GTM med Christer, Lennart & Carl fysiskt närvarande på Gröna Hästen. Övriga styrelsemedlemmar inbjuds av Göran till testen.