30
sep
2022
Laholm-Hök
Gröna Hästen

Sweden
Klubbsamråd runt olika beslutsfrågor. Diskussion om inriktning på den fortsatta verksamheten.

Obs att mötet börjar kl 12:00.

Lunch på Gröna Hästen senast 13:00 för de som så önskar.