05
mar
2021
Laholm-Hök
Grillplatsen vid Hökafältet

Sweden

Vi träffs vid grillplatsen på Hökafältet och håller vårt styrelsemöte på Corona-säkert avstånd.