Contact: Lars Hed
17
sep
2021
Laholm-Hök

Sweden

Vår president vill på klubbsamrådet dryfta vårt försök till lokal hjälpverksamhet, vår inriktning för året och de närmaste åren därefter samt vilka särskilda händelser vi ska satsa på under året.

Klubbsamrådet kommer väldigt rätt i tiden - kom och säg din mening!